Organizacija Haver Srbija je u saradnji sa romskom organizacijom "Romski medijski servis" pokrenula projekat ,,Dijalog sa tobom i sa samim sobom", sa namerom da se jevrejska i romska zajednica sastanu, upoznaju međusobno, ali i upoznaju kulture, tradiciju i istoriju obe manjine. Stoga - napraviše susret romske omladine sa predstavnicima jevrejske omladine Beograda na poslednji dan Hanuke! U prostorijama sinagoge i Jevrejskog omladinskog kluba Beograd, Haverovi edukatori su održali radionicu o jevrejskoj kulturi, tradiciji i istoriji, a predstavnici romske organizacije su se kreativno predstavili romsku kulturu, tradiciju i istoriju kroz muziku i predavanje. Susret je otvorio rabin Isak Asiel uvodnom pričom o jednom aspektu naše zajednice na koje su se potom nadovezali predavači Dragana Stojanović i Ivan Kremer koji su zajednice sproveli kroz simbole jevrejske kulture kroz turu sinagoge. Nakon toga je usledilo informativno predavanje koje je otvorilo važna pitanja romske manjine i njihovih problema ne samo u Srbiji, već i u regionu. Kao dodatni podsticaj za dijalog i dalji aktivizam je prikazan i kratak film o Holokaustu i genocidu na Romima i Romkinjama čuvenog Ljuan Kokoa po imenu ,,A ti Bože preživi". Značaj prikazivanja ovog filma je upravo u tome što on iako datira iz osamdesetih godina nikad nije puštan u promet zbog bojazni od osude i nerazumevanja suštine romske zajednice i njihovih žrtvi u Velikom ratu. Ujedno su i govornici u ovom filmu bili dugi niz godina zabranjeni, kao što je na primer čuveni lovac na naciste Simon Vizental. Dalekosežnost ovog susreta će se tek pokazati kroz dalje građenja prijateljskih odnosa i umrežavanje Romskog medijskog servisa s jedne strane i Jevrejskog Omladinskog Kluba Beograd s druge strane. Na ovaj način smo potvrdili i jasno otvorili i u duhu Hanuke ,,osvetlili" put ka daljem zbližavanju sa organizacijama sličnog vrednosnog sistema našoj i to sve zahvaljujući organizaciji Haver Srbija.