Izraelske organizacije koje okupljanju i povezuju mlade Izraela sa vršnjacima u dijaspori, Habonim dror i WeKibbuttz posetile su Beograd krajem oktobra. Program u kome je učestvovalo 40 učesnika, organizovan je i pripremljen u saradnji sa stručnim konsultantima memorijalne ustanove Jad vašem iz Izraela.

U okviru studijske posete organizivan je stručni seminar na temu istorije stradanja Jevreja na prostoru bivše Jugoslavije, posebno Srbije i Beograda, zatim poseta Dorćolu i mestima stradanja Jevreja u Beogradu.

Pored jevrejskog groblja organizovan je obilazak Memorijalnog centra Staro sajmište, Topovske šupe i Spomen-parka Jajinci.

Tokom posete Starom sajmištu grupu je pozdravila uprava Memorijalnog centra, Krinka Vidaković Petrov i dr Milan Koljanin.

U komemorativnom programu na ovim lokacijama aktivno su učestvovali učenici Železničke strukovne škole iz Beograda (koji pohađaju program edukacije o Holokaustu a koji vodi profesorka Nada Banjanin Đuričić).

Delegacija je posetila sinagogu Sukat šalom gde je priređen kabalat Šabat kome su prisustvovali ambasador Izraela u Srbiji gospodin Jahel Vilan, rabin Isak Asiel i članovi Jevrejske opštine Beograd.

Ova poseta je je bila prilika da uspostavimo kontakt sa organizacijom Habonim dror u cilju saradnje i realizacije zajedničkih ciljeva.

Ciljevi cionističkog pokreta mladih Habonim dror su: jevrejsko obrazovanje, jačanje liderskih sposobnosti, kreiranje i jačanje jevrejskog identiteta, očuvanje sećanja na  Holokaust.

U organizaciju posete bili su uključeni članovi i aktivisti Jevrejske opštine Beograd.