Korsiteći se Hanuka terminologijom, Ex-Yu omladinski seminar u Zagrebu je u više nego jednom smislu bio pravo, malo - čudo! Kao i svaki organizovani susret, "Reunite, Reconnect, Rekindle" je imao neke formalne ciljeve: da se zbližimo, razmenimo iskustva i znanja, podsetimo zajedničkih tema i ohrabrimo da nastavimo regionalna druženja. Međutim, posebnu magiju donose oni momenti koji nastaju u hodniku, prolazu, ili čekajući aktivnost da počne. A ove godine, na prvom Ex-Yu omladinskom seminaru posle duže vremena, su utisci posebno snažni zbog vidnog priliva novih generacija, i entuzijazma koji donose sa sobom. Kao prilog uz platforme, kontakte i mreže malo starijih omladinaca, pogled u budućnost omladinskog jevrejskog aktivizma na zapadnom Balkanu deluje neobično osvetljeno. Kao da je neko u mračnoj sobi iznenada zapalio prvu sveću na hanukiji. Premda nismo svi zajedno dočekali erev Hanuka u Zagrebu, definitivno smo se vratili u matične opštine inspirisani idejama, pričama i poukama koje smo pronašli u pripremi za festival svetlosti. Ipak, da bi uspomena na Hanuku 5783. godine ostala trajna, na doručku smo poslednjeg dana seminara zajedno okusili praznik i jeli krofne. I tako smo, uflekani od džema i šećera, poželeli jedni drugima chag sameach! i rastali se (do skorog viđenja) u dobrom raspoloženju.