Memorijalni centar Staro sajmište uz podršku Ministarstva kulture, Narodne biblioteke Srbije i Jevrejske opštine Beograd, organizuje Naučni skup sa međunarodnim učešćem: „Logor na Sajmištu (1941-1944)“, koji će se održati od 4. do 6. decembra u Narodnoj biblioteci Srbije, Skerlićeva 1.

Učesnici skupa su naši istaknuti istoričari koji se bave temom Holokausta i predavači iz inostranstva.

Konferencija se završava predavanjem dr Lorensa Vajnbauma, osnivača i glavnog urednika časopisa: „The Israel Journal of Foreign Affairs“, glavne publikacije Izraelskog saveta za spoljne odnose koji deluje pod okriljem Svetskog jevrejskog kongresa i autora više knjiga o Holokausta u poljskoj.

Program:

Ponedeljak 4. decembar 

10.00 Prva sesija - moderator prof. Milan Koljanin

Dr Lorens Vajnbaum “Dogovorene priče“: Opasnosti od “korisne istorije“ i Holokaust

Dr Radosav Tucović: Logor Sajmište (1941-1944): Mesto i uloga u okviru nacističkog okupacionog sistema

Prof. dr Valter Manošek „SS-potporučnik Herbert Andorfer, komandant logora na Sajmištu

11.40-13.00 Druga sesija - moderator prof. Milan Koljanin

Prof. dr Dragoljub Acković: "Romi u Logoru Sajmište 1941. godine"

Bojan Zorić: "Svedočanstva jevrejskih zatvorenika o logorima u Topovskim šupama i na Starom sajmištu"

Aleksandar Bursać: "Logor Sajmište u građi i delatnosti Arhiva Vojvodine"

14.00-15.20 Treća sesija moderator dr Radosav Tucović

Dr Mihael Stoke "Jugoslovenski zatvorenici iz logora Sajmište u Norveškoj"

Prof. dr Gordana Ilić Marković: "Kraljevačka ”Srpska hala” u Viner Nojštatu (Wiener Neustadt) – zaboravljeno ratno stratište Drugog svetskog rata"

Dr Milan Koljanin: "Logori na beogradskom Ušću 1941–1944."

Utorak 5. decembar

10.00-11.20 Četvrta sesija; moderator prof. dr Gordana Ilić Marković

Dr Krinka Vidaković Petrov; "Prihvatni logor Zemun u memoarima Dragomira S. Stevanovića"

Dejana Ocić: "Logorska iskušenja Žarka Vidovića"

Dr Katarina V. Melić: "Mikroistorija i istorijska biografija: Aleksandar Bril"

11.40-13.00 Peta sesija; moderator dr Katarina V. Melić

Isak Asijel, Vrhovni rabin Jevrejske zajednice u Srbiji: "Prištinski rabin Josef Levi"

Dr Nenad Antonijević: "Srbi i Jevreji sa Kosova i Metohije u nemačkom koncentracionom logoru na Starom Sajmištu"

Dr Dragan Cvetković: "Prihvatni logor Zemun – geostatistička analiza pretrpljenih gubitaka"

14.00-15.20 Šesta sesija – moderator Dejana Ocić

Mr Slobodan Mandić: "Holokaust u Beogradu: skrajnuti džepovi saznanja"

Biljana Albahari: "Tragom jedne "zabranjene" knjige i jedne "javne" fotografije – slučaj Demajo"

Dr Jan Krasni: "Staro Sajmište-konstrukcija mesta sećanja u diskusijama korisnika interneta“

Okrugli sto: Sajmište: Iskustvo zatočenja

Moderator: Asja Drača Muntean

Učesnici: dr Milan Koljanin, dr Radosav Tucović i Bojan Zorić

Memorijalni centar Staro sajmište uz podršku Ministarstva kulture, Narodne biblioteke Srbije i Jevrejske opštine Beograd, organizuje Naučni skup sa međunarodnim učešćem: „Logor na Sajmištu (1941-1944)“, koji će se održati od 4. do 6. decembra u Narodnoj biblioteci Srbije, Skerlićeva 1.

Učesnici skupa su naši istaknuti istoričari koji se bave temom Holokausta i predavači iz inostranstva.

Konferencija se završava predavanjem dr Lorensa Vajnbauma, osnivača i glavnog urednika časopisa: „The Israel Journal of Foreign Affairs“, glavne publikacije Izraelskog saveta za spoljne odnose koji deluje pod okriljem Svetskog jevrejskog kongresa i autora više knjiga o Holokausta u poljskoj.

Sreda 6.decembar

11.00 - Predavanje dr Lorensa Vajnbauma: "Od Treblinke do Tel Aviva: Od nacionalne katastrofe do nacionalnog preporoda u senci istorije i tekuće krize"