Povodom 150 godina od rođenja Gece Kona izdavača i knjižara, u Jevrejskom Kulturnom centru prikazan je dokumentarni film "150 godina Gece Kona", autora Mente Mentovića. O njegovom životu i radu govorili su: prof. Dragana Stojanović, Aleksandar Gaon, Aron Albahari i autor filma.

Promociju filma otvorio je Davor Salom u ime Jevrejske opštine Beograd i Memorijalne komisije i naglasio da je cilj projekta očuvanje sećanja na prošlost jevrejske zajednice i važne događaje i znamenite pojedince kao što su Vinaver i Kon.

U sadržaj filma uvela nas je Dragana Stojanović, predsednica Memorijalne komisije, naglasivši da je film snimljen u edukativne svrhe sa ciljem očuvanja sećanja na jevrejsko nasleđe. Aleksandar Gaon je govorio o upoznavanju sa izdavačkim opusom Gece Kona i obratio se ispred fondacije Sabataj Buki Finci, koja je finansijski pomogla projekat. Aron Albahari je govorio o značaju video materijala ovog sadržaja, koji će se naći u bazi Jevrejske digitalne biblioteke i tako postati dostupan široj publici u Srbiji i u svetu. Film ima engleski titl.

Publika je u uvodnom delu imala priliku da pogleda intervju sa Jovanom Rajsom koji je poznavao Gecu Kona. Dina i Jovan Rajs, poznati intelektualci u Švedskoj dobitnici su ordena koji Republika Srbija dodeljuje povodom Dana državnosti, za borbu protiv antisemitizma i očuvanja kulture sećanja na Holokaust.Film "150 godina Gece Kona" prikazuje život i rad Gece Kona ali ujedno opisuje duh tadašnjeg vremena, duh Beograda i Knez Mihajlove ulice.

Geca Kon je bio značajna ličnost koja je svojim radom veoma uticala na oblikovanje jugoslovenske književnosti i obrazovanja.

Prvu knjigu je izdao 1905. godine, a bila je to Sintaksa srpskog jezika za srednje škole Janka P. Lukića - jedina koju je te godine štampao. Bavio se izdavanjem naučnih knjiga i udžbenika. Zaradu od prodaje knjiga ulagao je u srpsku književnost i prevođenje i izdavanje dela stranih klasika. 1909. godine objavio je Seobe Miloša Crnjanskog. Ksnije je objavio takođe i putopis „Afrika“. Rastka Petrovića.

1933 osnovao Akademiju umetnosti koja je okupljala umetnike, pisce i koja je dodeljivala godišnju novčanu nagraduu iznosu od 10.000 dinara. Pratio je književnu scenu i formirao izdavačku politiku kako domaćih tako i stranih autora. Bio je u fokusu dešavanja u književnosti i kulturi tog doba. Objavio je dela Ničea i Frojda. Modernizam u srpskoj književnog počinje osnivanjem Srpskog književnog glasnika i početka izdavačke delatnosti Gece Kona koji je stekao je priznanje književnog sveta.

Za 35 godina rada Geca Kon je objavio oko 20.000 knjiga.