U sredu 27. decembra u Jevrejskom kulturnom centru održana je promocija knjige "Jewish Refugees in the Balkans 1933-1945", autora Bojana Aleksova.

Promociju je otvorio Aron Fuks, predsednik Jevrejske opštine Beograd naglasivši da mu je velika čast i zadovoljstvo da ovde u Jevrejskom kulturnom centru, otvori promociju dela dr Bojana Aleksova koji je bio njegov profesor na Univerzitetu u Londonu.

O knjizi "Jewish Refugees in the Balkans, 1933 -1945" (Jevrejske izbeglice na Balkanu, 1933 - 1945), koju je objavila izdavačka kuċa "Brill", govorili su: dr Olga Manojlović Pintar, viši naučni savetnik na Institutu za Noviju istoriju Srbije, Milovan Pisarri, naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i sam autor.

Autor knjige, Bojan Aleksov je vanredni profesor istorije Balkana u Školi za slovenske i istočnoevropske studije Univerzitetskog koledža London.

Knjiga govori o Balkanu kao mestu za bekstvo i utočište desetinama hiljada nemačkih Jevreja, koji su preživeli zahvaljući gostoprimstvu balkanskih zemalja domaćina

Kroz stotine ličnih priča preživelih, dopunjenih opsežnim arhivskim istraživanjem, ova knjiga nudi uporedne uvide u puteve progonjenih osvetljavajući kulturni i politički kontekst Balkana.