U utorak 12. marta, u galeriji Jevrejske opštine Beograd, prof. dr Marius Turda, sa Oxford Brooks Univerziteta, održao je predavanje: Unearthing the legacies of eugenics (Otkopavanje nasleđa eugenike). Predavanju je prethodilo otvranje izložbe: "We are not alone: Legacies of Eugenics"-Nismo sami: nasleđe eugenike.

Izložba sa kritičkom otvorenošću razmatra uticaj eugenike kroz vreme i prostor. Ona otkriva kako je eugenika uticala na programe ljudskog poboljšanja u različitim nacionalnim i međunarodnim kontekstima od 1880-ih. Stoga je imperativ da se bavimo nasleđem eugenike i da se povrati akademski, kulturni i društveni prostor koji je zauzimala tako dugo. Vođena ciljem da otkrije skrivenu i mračnu istoriju, izložba stoga preusmerava fokus na antieugeniku. Da bismo stvorili osećaj zajedništva, prihvatanja i uključenosti, zajedno sa sposobnošću da se snažno odgovori na bilo koji oblik diskriminacije, zahteva da se suočimo sa našom eugeničkom prošlošću i njenim oličenim personifikacijama u sadašnjosti.

Prof. Marius Turda je direktor Centra za medicinske humanističke nauke.


Poreklom iz Maramureša, Marijus predaje na Oksford Bruksu od 2005. On je osnivač i direktor Instituta Kantemir na Univerzitetu u Oksfordu (2012-2013) i osnivač Radne grupe za istoriju eugenike i rase (HRE), osnovane 2006. godine.